Svenska Demoteamet

Ange fotografens namn vid publicering av bild: Peo Sjöberg, Ateljé Änggatan.