2018-06-15 07:00Pressmeddelande

Rekordvinter för Grönklittsgruppens anläggningar

null

En lång och snörik vinter har, tillsammans med satsningarna på skidanläggningarna, bidragit till vinterns rekordresultat. Nu ser koncernen fram emot nästa högsäsong, då campingar och hotell fylls av semestersugna gäster. Rapporten visar rakt igenom på starka siffror. Skidanläggningen Orsa Grönklitt slår på nytt rekord i såväl omsättning, antal skiddagar som antal gäster på anläggningen. Glädjande är också att Tänndalen slår omsättningsrekord och redovisar den resultatmässigt bästa vintersäsongen sedan anläggningen förvärvades.

Delårsrapport för koncernen 1 september 2017 till 30 april 2018.

  • Nettoomsättningen uppgick till 198,8 Mkr (182,9 Mkr), en ökning med 15,9 Mkr vilket motsvarar en ökning med 8,7 % mot samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet uppgick till – 5,7 Mkr (-19,2 Mkr) en förbättring med 13,5 Mkr.
  • Soliditeten är fortsatt stark och uppgick till 42 % (41 %).

Grönklittsgruppens VD, Anders Blomquist, kommenterar delårsrapporten enligt följande:
Med den bästa vintern i koncernens historia laddar alla våra anläggningar om inför sommaren. För majoriteten av Grönklittsgruppens anläggningar är den rapporterade perioden enbart förberedelser och kostnader inför den kommande delen av verksamhetsåret. Resultatprognosen på EBIT-nivå pekar på en vinst på 30 MSEK. Den prognoserade vinstnivån är ett bra avstamp mot kommande satsningar. Grönklittsgruppen har fördubblat omsättningen de senaste tre åren, både genom kraftig organisk tillväxt i befintliga verksamheter men också genom förvärv inom campingkedjan Svenska Campingpärlor. Strategin att fortsätta växa med lönsamhet ligger fast.

Positivt inför campingsäsongen

Glädjande inför sommarsäsongen är att bokningsläget på koncernens campingkedja Svenska Campingpärlors nio anläggningar är 12 % bättre jämfört med samma period föregående år.

Kontakt: VD Anders Blomquist, anders.blomquist@gronklittsgruppen.se

Bilaga: Delårsrapporten i sin helhet.

Grönklittsgruppen är ett av Sveriges snabbast växande turismföretag och omfattar följande anläggningar inom verksamhetsområdena:
Skid- och konferensanläggningar: Tänndalen, Orsa Grönklitt, Mora Parken och Ansia Resort.
Temaparker: Orsa Rovdjursparkoch Sunne Sommarland.
Camping inom kedjan Svenska Campingpärlor: Gränna camping, Duse Udde Camping i Säffle, Ekerum Camping, Sunne Camping och Sommarland, Mora Camping, Orsa Camping, Rättviks Camping, Siljansbadets Camping i Rättvik och Ansia Resort i Lycksele.


Om Grönklittsgruppen

Grönklittsgruppen är ett av Sveriges snabbast växande turismföretag och har anläggningar inom tre huvudsakliga verksamhetsområden: skidåkning, camping och temaparker. Tillsammans kan de erbjuda ett brett utbud av upplevelser, aktiviteter och boenden för alla typer av besökare, året runt. Företaget består av Orsa Grönklitt, Orsa Rovdjurspark, Tänndalen och Mora Parken. Svenska Campingpärlor är det gemensamma campingkonceptet som inkluderar Gränna Camping, Duse Udde Camping, Sunne Camping och Sommarland, Siljansbadets Camping, Rättviks Camping, Ansia Resort, Mora Camping som en del av Mora Parken, Orsa Camping samt campingen i Orsa Grönklitt.