2018-12-07 06:30Pressmeddelande

Rekordår för Grönklittsgruppen

Skidåkning i TänndalenSkidåkning i Tänndalen

Grönklittsgruppen AB (publ) kan med räkenskaperna för säsongen 2017/2018 summera det 15:e året i rad med tillväxt. En i huvudsakligen organisk tillväxt som skapat en kraftig resultatförbättring. Det förstärker bilden av en allt mindre konjunktur­känslig verksamhet och att bolaget verkar på en marknad med stabil tillväxt över tid.

Våra anläggningar växer och visar kraftigt förbättrat rörelseresultat. Med årets goda resultat har Grönklittsgruppen nu en bra position för att med kraft driva satsningar mot koncer­nens strategiska mål, förstärker Anders Blomquist, VD för Grönklittsgruppen.

 

Summering av räkenskapsåret 2017/2018 (2016/2017)

  • Årets resultat före skatt uppgick till 32 mnkr (0,3 mnkr).
  • Omsättningen ökade med 25 mnkr till 377 mnkr (352 mnkr).

Årets omsättningsrekord har uppnåtts utan förvärv och är ett resultat av god tillväxt i våra anläggningar. Vid jämförelsen mot föregående år ska hänsyn tas till att Sagolandet Tomte­land bidrog med ca 7 mnkr i omsättning föregående sommar, vilket inte finns med i årets omsättning. Den organiska tillväxten kan därmed summeras till 32 mnkr, tillägger Anders.

Campingsegmentet ökade omsättningen till 191 mnkr (169 mnkr) under året. Vädret gav en fin extraskjuts till campingar med närhet till bad, särskilt kan nämnas som­marlandet i Sunne som hade en fantastisk säsong. Även skidanläggningarna Orsa Grönklitt och Tänndalen har utvecklats väl under året och de bägge anläggningarna redovisar rekordresultat.

Bokningsläget av logi inför kommande vintersäsong är per den 26 november 10% bättre än vid samma tidpunkt föregående år. Säsongen har börjat bra för både Tänndalen och Grönklitt, trots den milda inledningen på vintern. Tänndalen har varit en av få anläggningar i Europa som har kunnat erbjuda alpin skidåkning hela november, och längdåkningen i Grönklitt startade i slutet av oktober. De stora investeringarna i snöläggningskapacitet och sparad snö från föregående vinter har möjliggjort den fina starten. Det underlaget och det rekordstarka bokningsläget gör att skidanläggningarna med tillförsikt ser fram emot en vinter med många skiddagar.  

Kontakt:
Anders Blomquist, VD, 070-394 84 64, anders.blomquist@gronklittsgruppen.se
Johanna Sammeli, Ekonomichef, 070-587 00 66, johanna.sammeli@gronklittsgruppen.seOm Grönklittsgruppen

Grönklittsgruppens affärsidé är att verka inom besöksnäringen och bedriva verksamhet inom boende, konferens, camping och skidor. Bolaget skall erbjuda sina kunder ett brett utbud av aktiviteter och boende. Vi är ett av Sveriges snabbast växande turismföretag och bedriver verksamhet på följande anläggningar: Ekerum Camping på Öland, Gränna Camping, Duse Udde Camping, Sunne Camping och Sommarland, Mora Parken, Rättviks Camping, Siljansbadets Camping, Orsa Camping, Orsa Grönklitt, Tänndalen och Ansia Resort i Lycksele.