2022-01-11 09:39Pressmeddelande

Nya tider för Orsa Grönklitt

En mängd förändringar väntar när Grönklittsgruppen nu utvecklar sitt erbjudande ytterligare. Orsa Rovdjurspark kommer succesivt att läggas ner till förmån för nya upplevelser. Bland annat introduceras ett nytt, stort boendekoncept, tillväxt av konferensverksamheten och en kraftfull expansion av erbjudandet sommartid.

Grönklittsgruppen AB, som bland annat äger anläggningen i Orsa Grönklitt, har under 2021 genomgått en betydande förändringsprocess.

– När vi under 2021 blev majoritetsägare i Grönklittsgruppen såg vi stora möjligheter till en fortsatt expansion och utveckling av Orsa Grönklitt, drivet av den under längre tid starkt positiva trenden kring friluftsliv och aktivitetsbaserade möten, säger bolagets styrelseordförande Göran Bronner.

Friluftstrenden har de senaste åren bara ökat. Dessutom har digitaliseringen möjliggjort en flexiblare vardag för många människor. Efterfrågan på olika typer av boenden i direkt närhet till friluftsanläggningar har stadigt ökat.

Stärkta av den positiva trenden planerar nu Grönklittsgruppen ett flertal förbättringar och förändringar av verksamheten. Den största satsningen är utvecklingen av projektet Greenwood. Planen är att över tid och i två etapper uppföra sex byggnader med över 100 lägenheter och med 500 ”varma” bäddar i ett ”ski-lodge” koncept i bästa ski-in/ski-out läge. Genom Greenwood tillförs ett nytt och efterfrågat boendekoncept i Grönklitt: ett lägenhetsboende. Greenwood kommer också förbättra Grönklittsgruppens möjligheter att satsa stort på konferens-och mötesverksamheten och erbjuda ett smörgåsbord av upplevelser och boende.

– Greenwood kommer vara ett mycket positivt tillskott för vår grupp- och konferensmarknad där vi ser ett stort behov av att komplettera dagens boendeerbjudande eftersom produkten är mycket efterfrågad, säger Mari Tara, VD för Grönklittsgruppen.

Besökarna året runt ökar till Orsa Grönklitt i takt med att outdoorsemestern inom Sverige går från trend till självklarhet. Allt fler upptäcker glädjen och gemenskapen som en aktiv semester tillsammans ger. För de som besöker Orsa Grönklitt sommartid väntar snart en buffé av upplevelser som skapar rörelse på utsidan såväl som på insidan. Redan nu finns en padelbana att svettas på året runt och den redan populära cykel-och rullskidsbanan kommer att utvecklas ännu mer. Inom en snar framtid hägrar ännu fler nya produkter, bland annat en zipline och höghöjdsbanor.

Samtidigt med dessa investeringar har företaget för avsikt att avveckla Rovdjursparken. Parken kommer att stängas för publik under oktober 2022, fram till dess håller parken öppet som vanligt. Verksamheten beräknas vara helt avvecklad senast inom 24 månader varvid stort fokus kommer att läggas på att få till stånd nya och ändamålsenliga hem för parkens djur. Fackliga förhandlingar om avvecklingen inleds under innevarande månad.

– Vikande besöksantal och ökade kostnader för att driva Parken har resulterat i betydande förluster under många år. Bolaget hyser respekt för det viktiga djurparksarbete inom utbildning, bevarande och forskning som bedrivs inom ramen för Rovdjursparken, men vi anser att detta arbete är bättre lämpat att utföras i en annan organisation, förklarar Mari Tara.

Projekten och visionerna är många för Orsa Grönklitt och framtiden ser mycket spännande ut konstaterar Göran Bronner.

 – Vi ser fram emot att fortsätta investera i nya aktiviteter och vidareutveckla den fantastiska anläggningen och göra den till en självklar året-runt destinationen. Våra utökade satsningar på vinter-och sommarprodukten, nya boenden i såväl lägenheter som fristående hus samt utvecklingen av konferensverksamheten kommer, över tid, mer än väl att kompensera alla intressenter för avbräcket som den succesiva nedläggningen av Rovdjursparken medför, avslutar Göran Bronner.Om Grönklittsgruppen

Grönklittsgruppen är ett av Sveriges snabbast växande turismföretag och bedriver verksamhet i Orsa Grönklitt, Orsa Rovdjurspark och Tänndalen.

Kontaktpersoner

Mari Tara
VD/Koncernchef
Mari Tara
Ordförande i Grönklittsgruppen
Göran Bronner