2021-07-28 12:00Pressmeddelande

Ny huvudägare i Grönklittsgruppen AB

Efter försäljningen av Grönklittsgruppens campingverksamhet Svenska Campingpärlor AB till United Camping-koncernen, består numera bolaget enbart av verksamhetsbenet skiing & outdoor, som drivs på anläggningarna Orsa Grönklitt och Tänndalen.

Styrelsen i Grönklittsgruppen har som del av den strategiska utvärderingen konstaterat att det finns stor utvecklingspotential, inklusive oexploaterad mark, i både Orsa Grönklitt och Tänndalen. Då samordningsvinsterna mellan skiing & outdoor och United Camping-koncernens kärnverksamhet camping är mycket begränsade, har huvudägaren i Grönklittsgruppen (United Camping-koncernen, c 72% ägande) efter diskussioner med flertalet parter valt att avyttra samtliga aktier till BOS Holding AB.

BOS Holding AB representeras via bolag av Göran Bronner, Staffan Olsson och Johan Strömberg - samtliga med omfattande erfarenhet och kompetens inom fastighetsutveckling men även försäljning av skidutrustning. Göran Bronner (genom Lovima AB) äger per idag c 10% av Grönklittsgruppen.

Johan Söör, VD för United Camping-koncernen som driver First Camp, Skandinaviens största campingkedja:

Att driva campingar och skidanläggningar kräver specialiserad kompetens. United Camping-koncernen har efter en strategisk utvärdering valt att fokusera på camping och förstärka positionen som Skandinaviens klart största campingkedja. Vi har därför letat efter en ny, långsiktig huvudägare som önskar att satsa på skidverksamheten och har rätt kompetens för att ta vara på utvecklingspotentialen i Orsa Grönklitt och Tänndalen.

Göran Bronner, representant för BOS Holding AB, kommenterar affären.

Det känns oerhört spännande att ha fått möjligheten att bli huvudägare till Grönklittsgruppen. Vi är några privatpersoner som via bolag kommer fortsätta att utveckla de två fina anläggningarna i Tänndalen och Grönklitt.

Mari Tara, VD i Grönklittsgruppen:

Jag ser verkligen fram emot en ägare som ser möjligheten i att utveckla Orsa Grönklitt och Tänndalen vidare.

Affären förväntas genomföras i början av augusti. Extra bolagsstämma i Grönklittsgruppen hålls 18 augusti för att välja ny styrelse.

För ytterligare information, kontakta:
Mari Tara, VD Grönklittsgruppen, mari.tara@gronklittsgruppen.se
Johan Söör, VD United Camping/First Camp, johan.soor@firstcamp.seOm Grönklittsgruppen

Grönklittsgruppen är ett av Sveriges snabbast växande turismföretag och bedriver verksamhet i Orsa Grönklitt, Orsa Rovdjurspark och Tänndalen.

Kontaktpersoner

Mari Tara
VD/Koncernchef
Mari Tara