2021-03-18 09:30Pressmeddelande

Isbjörnsungen på äventyr med mamma Ewa

Isbjörnsungen ute på upptäcktsfärd i hägnet med mamma Ewa. Isbjörnsungen ute på upptäcktsfärd i hägnet med mamma Ewa.

Nu har Orsa Rovdjursparks isbjörnsunge blivit 3,5 månad gammal och börjat gå ut på längre upptäcktsfärder i sin anläggning tillsammans med mamma Ewa. Ungen har nu lagt på sig mycket i vikt och även börjat provsmaka samma mat som de vuxna isbjörnarna.

Isbjörnsungen på äventyr med mamma Ewa

Isbjörnsungen både växer och utvecklas väldigt fort nu. Motoriken och styrkan är så pass välutvecklad att den varit ute och rört sig i sitt stora hägn på två hektar och inte bara i inhägnaderna närmast idebyggnaden, säger Pernilla Thalin, Djurparkschef Orsa Rovdjurspark.

Vanligtvis så brukar isbjörnsungar lämna idet med sin mamma under mars-april när de är cirka tre månader precis som vår unge är nu. De har då växt såpass att de är cirka 10 gånger större än vid födseln, även om vi inte vägt vår unge än så uppskattar vi dess vikt till närmare 10kg nu.

Våren som kom snabbt hos oss här i Grönklitt har gjort att snötäcket minskat fort i deras hägn så det blivit lättare för dem att röra sig. I helgen som var så tog de sin första utflykt ute i stora hägnet och blev då synligare för våra besökare, något som vart väldigt efterlängtat hos många, fortsätter Pernilla Thalin.

Ju mer bekväm mamma Ewa blir med deras utflykter så kommer de uppehålla sig mer och mer ute i den stora anläggningen. Än så länge har de sin trygghet i idebyggnaden och området närmast den. Det är där djurvårdarna utfodrar dem, något som nu ungen även börjat uppskatta med favoriterna makrill och kanin.

Rörelsemönstret för vilda isbjörnar är säsongsbundet och under våren ger de sig ut på vandringar för att jaga föda och bygga upp sina fettreserver inför sommar och tidig höst. Det är även då de söker efter potentiella brunstiga individer inför parningssäsongen som sker mars-juni.

En isbjörn kan äta uppemot 45 kg späck under ett enda tillfälle. När försommaren närmar sig vandrar en del av isbjörnarna närmare land medan en del vandrar utåt till de havsisar som ligger permanent. Oavsett vilket så möter alla isbjörnar ett minskat utbud av föda under sommaren och har en mer eller mindre utbredd fasteperiod framför sig. Trots de anpassningar isbjörnen hittills har gjort måste de alltid förlita sig på havsisen och att det finns säl att jaga. Situationen på Arktis är därför djupt oroande då havsisarna minskar.

Våra isbjörnar i parken är ambassadörer för sina vilda artfränder. De fyller en viktig uppgift inte bara utifrån bevarandearbetet, utan även i form av de utbildnings- och informationsinsatser vi gör, vilket också är ett av våra viktigaste uppdrag som djurpark avslutar Pernilla.

Fakta om parkens isbjörnar
Parkens isbjörnar ingår i ett mycket viktigt bevarandeprojekt styrt av Europeiska djurparksföreningen (EAZA). Genom att hålla isbjörn har parken en unik möjlighet att utbilda, informera och förhoppningsvis inspirera allmänheten till att vilja lära sig mer om arten och hoten mot den.

Orsa Rovdjurspark har sedan år 2009 hållit isbjörn då Ewa och Wilbär anlände till parken från Ouwehand Zoo, Holland och Stuttgart Zoo, Tyskland. En ytterligare isbjörnhona, Hope, anlände år 2018 från Antibes Zoo, Frankrike.

Inom Isbjörns EEP i Europa finns det 153 isbjörnar på 59 parken. Totalt bland världens djurparker finns det 282 isbjörnar. Under år 2019 föddes det 24 ungar inom hela isbjörns EEP:n och av dem var det 13 stycken som överlevde.

Orsa Rovdjurspark ingår i koncernen Grönklittsgruppen AB. Parken öppnade år 1986 och har idag arterna Skandinavisk brunbjörn, lodjur, varg, järv, berguv, snöleopard, persisk leopard, amurtiger, isbjörn samt kodiakbjörn.Om Grönklittsgruppen

Grönklittsgruppens affärsidé är att verka inom besöksnäringen och bedriva verksamhet inom boende, konferens, camping och skidor. Bolaget skall erbjuda sina kunder ett brett utbud av aktiviteter och boende. Vi är ett av Sveriges snabbast växande turismföretag och bedriver verksamhet på följande anläggningar: Ekerum Camping på Öland, Gränna Camping, Duse Udde Camping, Sunne Camping och Sommarland, Mora Parken, Rättviks Camping, Siljansbadets Camping, Orsa Camping, Orsa Grönklitt, Tänndalen och Ansia Resort i Lycksele.

Kontaktpersoner

Pernilla Thalin
Djurparkschef Orsa Rovdjurspark
Pernilla Thalin