2021-02-03 14:47Pressmeddelande

Isbjörnsungen har börjat röra sig mer och är nu två månader gammal!

Ewa och ungen som nu är två månader gammal.Ewa och ungen som nu är två månader gammal.

Nu i början på februari blir vår isbjörnsunge två månader gammal. Ungen har lagt på sig rejält i vikt och börjar både få bättre styrka och motorik för rörelse.

Isbjörnsungen har nu blivit två månader gammal.

- De två första månaderna har nu gått och vi kan se en otrolig utveckling hos ungen som nu börjat visa på god styrka och rörelse inne i idet, säger Pernilla Thalin, Djurparkschef Orsa Rovdjurspark.

Ungen har nu vuxit på sig ordentligt sedan födseln och fått en varm vit päls, den har även börjat röra sig en del själv i idet. Isbjörnsungars viktutveckling är enorm och möjliggörs utav mammans 31% fetthaltiga mjölk. Isbjörnsungar kan dia upp till 20 månader beroende på mammans mjölktillgång såklart. Det naturliga är att de lämnar idet under mars-april när ungarna är cirka tre månader. Då har ungarna växt så pass att de är ca tio gånger större än vid födseln.

Snösituationen hos oss kommer nog avgöra en del hur deras rörelse kommer att bli framöver. Just nu har vi väldigt mycket snö i hägnen vilket gör det svårt för en liten unge att röra sig så mycket ute, säger Pernilla Thalin.

Naturligt stannar ungen med sin mamma under ungomvårdnadstiden vilket kan vara 2–3 år och på den tiden lär mamman sina små hur de ska överleva i den arktiska miljön. Det kan vara allt från att ta sig fram i snö, hoppa över vatten, åka rutschkana på isen men framförallt hur de skall överleva genom att hitta föda och undvika faror såsom andra isbjörnar.

Situationen för isbjörnar på Arktis är djupt oroande. Genom att havsisarna minskar så blir bytesjakten svårare för dem, men även att isbjörnar trängs ihop på en minskad yta. Det gör också att de utgör ett större hot för varandra och konkurrensen om föda blir större vilket kan leda till både svält och stridigheter mellan djuren.

Att vi har isbjörnar här i Orsa och kan pålysa de vilda isbjörnarnas situation är ett av våra viktigaste uppdrag som djurpark. Den 27 februari är det internationella isbjörnsdagen. Detta kommer vi att uppmärksamma både på plats i parken och på våra sociala media kanaler genom bland annat livesändningar från våra isbjörnar, avslutar Pernilla.

Fakta om parkens isbjörnar: Parkens isbjörnar ingår i ett mycket viktigt bevarandeprojekt styrt av Europeiska djurparksföreningen (EAZA). Genom att hålla isbjörn har parken en unik möjlighet att utbilda, informera och förhoppningsvis inspirera allmänheten till att vilja lära sig mer om arten och hoten mot den. Orsa Rovdjurspark har sedan år 2009 hållit isbjörn då Ewa och Wilbär anlände till parken från Ouwehand Zoo, Holland och Stuttgart Zoo, Tyskland. En ytterligare isbjörnhona, Hope, anlände år 2018 från Antibes Zoo, Frankrike.

Fakta om isbjörnsfödslar på andra djurparker: Inom Isbjörns EEP i Europa finns det 153 isbjörnar på 59 parken. Totalt bland världens djurparker finns det 282 isbjörnar. Under 2019 föddes det 24 ungar inom hela isbjörns EEP:n och av dem var det 13 stycken som överlevde.Om Grönklittsgruppen

Grönklittsgruppens affärsidé är att verka inom besöksnäringen och bedriva verksamhet inom boende, konferens, camping och skidor. Bolaget skall erbjuda sina kunder ett brett utbud av aktiviteter och boende. Vi är ett av Sveriges snabbast växande turismföretag och bedriver verksamhet på följande anläggningar: Ekerum Camping på Öland, Gränna Camping, Duse Udde Camping, Sunne Camping och Sommarland, Mora Parken, Rättviks Camping, Siljansbadets Camping, Orsa Camping, Orsa Grönklitt, Tänndalen och Ansia Resort i Lycksele.

Kontaktpersoner

Pernilla Thalin
Djurparkschef Orsa Rovdjurspark
Pernilla Thalin