2021-06-24 12:15Pressmeddelande

Grönklittsgruppen renodlar för att möjliggöra satsningar på Grönklitt och Tänndalen

Styrelsen i Grönklittsgruppen AB (publ) har gjort en strategisk utvärdering av hur bolagets verksamheter kan utvecklas på bästa sätt. Slutsatsen är att bolagets verksamhet inom skiing & outdoor och fastighetsutveckling i Grönklitt och Tänndalen har stora utvecklingsmöjligheter och att samordningsvinsterna med det tredje verksamhetsbenet, camping, är mycket begränsade. För att möjliggöra satsningar på Grönklitt och Tänndalen genomförs därför en avyttring av campingverksamheten.

Grönklittsgruppen har sin historiska kärna inom skiing & outdoor där även fastighetsutveckling blivit en allt viktigare del de senaste åren. Dessa verksamheter bedöms ha stor utvecklingspotential, och det finns omfattande ytor i både Grönklitt och Tänndalen som är oexploaterade.

Parallellt har bolaget under de senaste åren även drivit nio campingar runtom i Sverige, genom dotterbolaget Svenska Campingpärlor AB. Förutsättningarna i denna verksamhet är annorlunda och samordningsvinsterna med Grönklittsgruppens övriga verksamheter är högst begränsade.

För att ge varje verksamhetsben bättre möjligheter att utvecklas, har styrelsen i Grönklittsgruppen därför beslutat att avyttra campingverksamheten. Verksamheten har flera fina anläggningar, inte minst femstjärniga Orsa camping, men har också stora underhålls- och investeringsbehov. Styrelsen har mottagit ett bud på campingverksamheten från United Camping-koncernen. Styrelsen har kallat till en extra stämma i Grönklittsgruppen den 9 juli, med förslaget att bifalla budet.

Den förändrade strategiska inriktningen för Grönklittsgruppen ger oss mycket bättre förutsättningar att fokusera på verksamheterna i Grönklitt och Tänndalen, vilka har mycket ljusa framtidsutsikter. Det möjliggör också fler arbetstillfällen i bygderna, tack vare investeringar och fastighetsutveckling. Grönklittsgruppens huvudkontor i Orsa blir kvar och kommer under en övergångsperiod även stötta Svenska Campingpärlor AB med administrativa tjänster”, säger Grönklittsgruppens VD Mari Tara.

Ståle Angel, styrelseordförande i Grönklittsgruppen:

Det har under lång tid pratats om att renodla Grönklittsgruppen bland många aktieägare och andra intressenter, men den tidigare splittrade ägarbilden har försvårat detta. Nu kan vi äntligen gå vidare med detta och bryta det dödläge som varit under en lång tid.

Johan Söör är VD för United Camping-koncernen som driver First Camp, Skandinaviens största campingkedja:

Campingbranschen är i en omställningsfas, där ökade krav från gäster och mer digitalt gästbeteende kräver investeringar. Alla nio anläggningar i Svenska Campingpärlor AB och dess gäster kommer att gynnas av att komma in i First Camp-familjen. Vi ser stora utvecklingsmöjligheter och planerar att satsa minst 100 miljoner de närmaste åren på att bygga ut dessa anläggningar och göra dem ännu mer attraktiva, året runt.

Den löpande driften av kvarvarande verksamheter i Grönklittsgruppen väntas generera drygt 200 miljoner SEK i omsättning och med ett förväntat årligt rörelseresultat (EBITDA) på 20-33 miljoner kronor de närmaste åren, enligt ledningens finansiella plan, exklusive omstruktureringskostnader och exklusive intäkter och överskott från fastighetsförsäljning. United Camping-koncernens bud på Svenska Campingpärlor AB motsvarar ett värde på skuldfri basis (Enterprise Value), på 320 miljoner kronor. Budet på Svenska Campingpärlor AB är baserat på en värdering som ligger högre än jämförbara campingförvärv som gjorts i den svenska marknaden de senaste åren. KPMG har som oberoende granskare gett en så kallad ’second opinion’ på budet på Svenska Campingpärlor AB och bedömt att budet ligger inom ramen för ett rimligt värderingsintervall.

Förutsatt att godkännande nås av den extra stämman i Grönklittsgruppen AB i juli väntas avyttringen av Svenska Campingpärlor AB genomföras direkt därefter.

För ytterligare information, kontakta:
Mari Tara, VD Grönklittsgruppen, mari.tara@gronklittsgruppen.se
Johan Söör, VD United Camping/First Camp, johan.soor@firstcamp.seOm Grönklittsgruppen

Grönklittsgruppens affärsidé är att verka inom besöksnäringen och bedriva verksamhet inom boende, konferens, camping och skidor. Bolaget skall erbjuda sina kunder ett brett utbud av aktiviteter och boende. Vi är ett av Sveriges snabbast växande turismföretag och bedriver verksamhet på följande anläggningar: Ekerum Camping på Öland, Gränna Camping, Duse Udde Camping, Sunne Camping och Sommarland, Mora Parken, Rättviks Camping, Siljansbadets Camping, Orsa Camping, Orsa Grönklitt, Tänndalen och Ansia Resort i Lycksele.

Kontaktpersoner

Mari Tara
VD/Koncernchef
Mari Tara