2021-07-16 07:30Pressmeddelande

Grönklittsgruppen genomför försäljningen av Svenska Campingpärlor AB

Mari Tara, Grönklittsgruppen, och Johan Söör, United Camping/First Camp. Mari Tara, Grönklittsgruppen, och Johan Söör, United Camping/First Camp.

Som tidigare kommunicerats har styrelsen i Grönklittsgruppen AB (publ) gjort en strategisk utvärdering av hur bolagets verksamheter kan utvecklas på bästa sätt, med slutsatsen att en renodling av verksamheten skapar bäst förutsättningar för fortsatt utveckling i varje verksamhetsben. Med anledning av det tog styrelsen i juni beslut om en avyttring av campingverksamheten, och affären där dotterbolaget Svenska Campingpärlor AB avyttrades till United Camping-koncernen genomförs den 16 juli efter beslut på extra bolagsstämma i Grönklittsgruppen.

För att ge varje verksamhetsben inom Grönklittsgruppen – skiing & outdoor respektive camping – bättre möjligheter att utvecklas, beslutade styrelsen i bolaget i juni att avyttra campingverksamheten, Svenska Campingpärlor AB. Verksamheten har flera fina anläggningar, inte minst femstjärniga Orsa Camping, men har också stora underhålls- och investeringsbehov.

Styrelsen i Grönklittsgruppen mottog ett bud på campingverksamheten från United Camping-koncernen i juni, som värderade campingverksamheten, inklusive samtliga aktier i Svenska Campingpärlor AB, till 320 MSEK på skuldfri basis. United Camping-koncernen är största ägare i Grönklittsgruppen, med drygt 72% ägande. I syfte att säkerställa att transaktionen görs på marknadsmässiga villkor inhämtade styrelsen i Grönklittsgruppen en oberoende så kallad second opinion från KPMG, vilket bekräftade att värderingen av campingverksamheten ligger inom ramen för ett rimligt värderingsintervall.

Med bakgrund i detta, och att styrelsen bedömer att transaktionen ligger i Grönklittsgruppens intresse, föreslog styrelsen för en extra bolagsstämma att godkänna transaktionen. Extra bolagsstämma i Grönklittsgruppen hölls den 9 och 15 juli 2021, genom poströstning samt fortsatt stämma fysiskt, och cirka 87% av stämmodeltagarna röstade för försäljningen av Svenska Campingpärlor AB till United Camping-koncernen. United Camping-koncernen är Skandinaviens största campingkedja och bedriver den operativa verksamheten under varumärket First Camp.

Det känns bra att vi nu är i mål med denna affär, vilket ger oss mycket bättre förutsättningar att fokusera på verksamheterna i Grönklitt och Tänndalen, vilka har mycket ljusa framtidsutsikter, säger Grönklittsgruppens VD Mari Tara.

Ståle Angel, styrelseordförande i Grönklittsgruppen:

Det har under lång tid pratats om att renodla Grönklittsgruppen bland många aktieägare och andra intressenter, men den tidigare splittrade ägarbilden har försvårat detta. Nu har vi äntligen kommit vidare med detta och bryta det dödläge som varit under en lång tid. Därtill innebär avyttringen att vi kan genomföra en större utdelning till Grönklittsgruppens alla aktieägare, samtidigt som bolaget är välkapitaliserat för fortsatt utveckling.

Johan Söör är VD för United Camping-koncernen som driver First Camp:

Vi ser mycket fram emot att få välkomna Svenska Campingpärlor och alla dess medarbetare in i First Camp-familjen. Tack vare denna affär kan vi skapa ännu bättre upplevelser för alla gäster. Bara de närmaste åren planerar vi att investera minst 100 MSEK i att förbättra Svenska Campingpärlors nio destinationer, och alla gäster kommer att kunna tjäna poäng genom vår populära bonusklubb First Camp Club.

För ytterligare information, kontakta:
Mari Tara, VD Grönklittsgruppen, mari.tara@gronklittsgruppen.se
Johan Söör, VD United Camping/First Camp, johan.soor@firstcamp.se


Om Grönklittsgruppen

Grönklittsgruppens affärsidé är att verka inom besöksnäringen och bedriva verksamhet inom boende, konferens, camping och skidor. Bolaget skall erbjuda sina kunder ett brett utbud av aktiviteter och boende. Vi är ett av Sveriges snabbast växande turismföretag och bedriver verksamhet på följande anläggningar: Ekerum Camping på Öland, Gränna Camping, Duse Udde Camping, Sunne Camping och Sommarland, Mora Parken, Rättviks Camping, Siljansbadets Camping, Orsa Camping, Orsa Grönklitt, Tänndalen och Ansia Resort i Lycksele.

Kontaktpersoner

Mari Tara
VD/Koncernchef
Mari Tara