2021-05-20 12:26Pressmeddelande

Berguvarna hos Orsa Rovdjurspark har fått tre ungar!

De tre berguvsugarna i boholken tidigare under våren.De tre berguvsugarna i boholken tidigare under våren.

Vårt berguvspar har under vårvintern hörts hoa vilket brukar vara ett gott tecken och under april månad kläcktes tre berguvsungar. Ungarna har växt på sig snabbt, de hoppade ut ur holken häromdagen och kan nu ses bättre av besökarna då de uppehåller sig på marken. Vid två månaders ålder börjar ungarna göra sina första flygturer och de är helt oberoende av sina föräldrar efter cirka 25 veckor, som annars förser dem med mat.

Under hösten renoverades berguvarnas voljär i parken och byggdes ut till dess dubbla storlek. Voljären har rustats upp; fått nya väggar av trä med flera sittmöjligheter, mer träd och växtlighet, en bäck med rinnande vatten och nytt nät, något som vart efterlängtat i många år och verkligen ett lyft för våra berguvar, säger Pernilla Thalin, djurparkschef Orsa Rovdjurspark.

I det vilda väljer hanen vanligen boplatsen som honan därefter godkänner. Boplatserna är ofta på hyllor i branta klippstup, men berguven kan även häcka på marknivå. Här i parken har uvarna en stor boholk där honan la sina ägg. Paret lever i livslångt ”äktenskap”, men de kan para om sig om någon av parterna dör.

Föräldraparet vi har i parken kom till oss i september 2018 och ingår i ett bevarandeprojekt som drivs av Berguv Nord. Berguven fridlystes år 1950 och år 1977 startades Berguv Nord med målsättningen att bevara berguven i livskraftiga och självreproducerande populationer inom hela dess utbredningsområde.

När de ungar som fötts i parken är stora nog att klara sig själva släpps de ut där man ser att den vilda populationen behöver förstärkas. Ett bevarandeprojekt vi är väldigt stolta över att vara en del av tillsammans med Berguv Nord, fortsätter Pernilla. 

Under de två senaste åren (2019/2020) har landets berguvar räknats. Resultatet visar på en nedgång jämfört med riksinventeringen 1998/1999. Det är dock inte ett entydigt resultat. Den tydligaste minskningen sågs i Norrland där uvarna minskat med 50% under 20 år. Men de har även gått framåt på andra ställen såsom i Skåne och Östergötland. I Dalarna, där Orsa Rovdjurspark verkar, syns en minskning från 25 från 13 revir.

Hoten för berguven är främst ökade miljögifter i naturen, ett ökat nyttjande av dess livsmiljöer i form av friluftsaktiviteter, avverkningar, täktverksamhet, utbyggnad av kraftledningar, transformatorer, vindkraftverk och vägar. 

Nu då ungarna här i parken blir mer och mer synliga hoppas vi kunna väcka mer uppmärksamhet kring arten och det arbete vi gör för dem, avslutar Pernilla.Om Grönklittsgruppen

Grönklittsgruppens affärsidé är att verka inom besöksnäringen och bedriva verksamhet inom boende, konferens, camping och skidor. Bolaget skall erbjuda sina kunder ett brett utbud av aktiviteter och boende. Vi är ett av Sveriges snabbast växande turismföretag och bedriver verksamhet på följande anläggningar: Ekerum Camping på Öland, Gränna Camping, Duse Udde Camping, Sunne Camping och Sommarland, Mora Parken, Rättviks Camping, Siljansbadets Camping, Orsa Camping, Orsa Grönklitt, Tänndalen och Ansia Resort i Lycksele.

Kontaktpersoner

Pernilla Thalin
Djurparkschef Orsa Rovdjurspark
Pernilla Thalin