2021-12-03 09:00Pressmeddelande

Ännu en isbjörnsfödsel i Orsa Rovdjurspark!

Honan Hope på sin favoritsten i Polar World från en tidigare sommar.Honan Hope på sin favoritsten i Polar World från en tidigare sommar.

Måndagen den 29 november kom djurvårdare till isbjörnsstallet och skulle utföra morgonrutin hos honan Hope. Dörren gläntades och inifrån stallet hördes skrikljud som kändes igen från förra vintern. Dörren stängdes snabbt och försiktigt igen för att ge lugn och ro åt Hope. Det konstaterades sedan direkt via kameror från stallet att det återigen skett en isbjörnsfödsel i parken.

Honan Hope har fått två isbjörnsungar i slutet av november i Orsa Rovdjurspark.
Nu ligger de tillsammans inne i ett av isbjörnsstallen.

Vi lever ju fortfarande lite på framgången från föregående vinter med födseln utav Miki. Visst har vi haft förhoppningar om att även Hope skulle kunna vara dräktig och hon har ju delvis haft lite samma beteende som Ewa visade föregående höst genom att uppehållit sig i stallet den senaste tiden. Vi är såklart otroligt glada och stolta över våra isbjörnar, som nu återigen fått tillökning, säger djurparkschefen Pernilla Thalin.

Hope ligger i ett annat stall än vad Ewa gjorde förra året, vilket är byggt lite annorlunda så Hope har lagt sig mer i ett hörn där vi inte når henne lika bra med kameran. Men ljudet hörs klart och tydligt, redan tidigt lät det som det kunde vara ljud från mer än en unge. Vilket senare även bekräftats på film från den ena kameran där man ser två ungar diande vid Hope´s bröst.

Det är för tidigt efter födseln för att vi skall kunna gå in i stallet till dem, nu får vi ge Hope tid och bra förutsättningar för att ta hand om sin tillökning och vi i personalen får följa dem genom kamerorna, säger Annie Grannas, djuransvarig i parken och den lyckliga som i år upptäckte födseln hos Hope.

Det är stora risker för isbjörnsungar, statistiken för överlevnad är inte så goda under den första kritiska tiden. Det har visat sig att bara runt 50% av de nyfödda ungarna överlever de första veckorna. Hope som verkar ta det hela med stort ro, vilar tryggt i halmen i stallet och visar än så länge på gott moderskap och omhändertagande. Då det är av yttersta vikt att Hope får så mycket lugn och ro som möjligt så har vi tagit till extra försiktighet genom att minska möjligheten att röra sig i närheten av stallbyggnaden som besökare.

Nu är man minst sagt nervös eftersom vi inte har samma visuella kontakta i stallet som vi hade förra året, nu i år får vi mer förlita oss på ljud som vi hör. Men än så länge låter det bra, skrik blandas med diande ljud och ibland är det såklart tyst när de alla sover. Nu följer vi spänt utvecklingen i stallet hos Hope, avslutar Pernilla.

I det vilda står isbjörnen inför en rad hot, varav det främsta anses vara smältande havsisar, vilket gör det svårt för arten att jaga och hitta föda. Senaste rapporter från Arktis visar till och med isbjörnar som jagar föda i öppet vatten, något som inte tidigare dokumenterats. Parkens isbjörnar ingår i ett mycket viktigt bevarandeprojekt styrt av Europeiska djurparksföreningen (EAZA).

Det arbete som djurparker bedriver med djurparksdjuren kan man beskriva som ett ambassadörsskap för de vilda artfränderna, för att öka medvetenheten för dem i det vilda. Genom att hålla isbjörn har parken en unik möjlighet att utbilda, informera och förhoppningsvis inspirera allmänheten till att vilja lära sig mer om arten och dess hot, och hur man kan hjälpa till för den vilda populationen.

Fakta om isbjörnarna i Orsa Rovdjurspark
Orsa Rovdjurspark har sedan år 2009 hållit isbjörn. Hope anlände till Orsa år 2018 från Antibes Zoo i Frankrike, medan Ewa och Wilbär har vart i parken sedan år 2009, de är från Ouwehand Zoo, Holland och Stuttgart Zoo, Tyskland. Förra årets unge Miki går fortfarande ihop med mamma Ewa.

Fakta om isbjörnsfödslar på andra djurparker
Inom Isbjörns EEP i Europa finns det 114 isbjörnar på 42 parker. Under år 2020 föddes finns det endast två isbjörnsungar i Europa inom hela isbjörns EEP:n.Om Grönklittsgruppen

Orsa Rovdjurspark är en del av Grönklittsgruppen som är ett av Sveriges snabbast växande turismföretag och bedriver verksamhet i Orsa Grönklitt och Tänndalen.

Kontaktpersoner

Pernilla Thalin
Djurparkschef Orsa Rovdjurspark
Pernilla Thalin