2014-01-10 10:33Nyheter

Orsa Björn­park

null

Koncernens största verksamhet bedrivs på Grönklittsanläggningen inklusive den internationellt kända Orsa Björn­park.

Skidanläggningen på Grönklitt har 22 nedfarter, 12 liftar, 80 km längd­skidspår, restauranger, butik, skid-shop, skidskola, många kringaktiviteter, 2 950 bäddar i vandrarhem, stugor och lägenheter samt konferensverksamhet. Grönklittsanläggningen har tillgång till mark motsvarande 500 hektar med framtida möjligheter till tomtexploate­ring motsvarande ytterligare cirka 300 fri­tidshustomter.

Sommartid har Grönklittsanläggningen hög beläggning tack vare dragnings­kraften från Orsa Björnpark. Ett omfat­tande aktivitetsutbud riktar sig till en stor internationell publik där 36 % av boendegästerna är utländska besökare, vilket är en liten ökning mot förra året.

Vid Orsa Björnpark finns berguv, si­birisk tiger, kamtjatkabjörn, isbjörn, kodiakbjörn, snöleopard, persisk leopard och de skandinaviska rovdjuren. Stiftelsen Rovdjurscentrum/Designtorg träs stor­slagna byggnad på 1 400 kvadratmeter bildar entrébyggnad till parken. Björn­parken uppmäter cirka 325 000 kvadrat­meter och bygger på stora inhägnade vildmarksområden.

Huvudmarknader för Grönklitt är Sve­rige, Holland, Danmark och Norge. Sverige stod under vintersäsongen för 94 % av gästerna och de utländska gäs­terna stod för 6 % varav Danmark var den största utländska marknaden med 4 %. Sommarsäsongen ser det annor­lunda ut då Sverige står för 64 % och de utländska gästerna för 36 % varav Hol­land 28 %.

År 2005 hade Grönklittsanläggningen 1 500 bäddar, i stugor och lägenheter, och under december 2012 har anläggningen växt till 2 950 bäddar.

Målsättningen är att anläggningen skall uppnå cirka 4 000 bäddar år 2016. Bo­laget har tillgång till exploateringsmark i Grönklitt, motsvarande cirka 300 yt­terligare fritidstomter.

Inom Grönklitts-anläggningen finns:

·  15 detaljplanerade tomter och en hotelltomt

·  Tillgång till över 500 hektar mark med möjlighet till cirka 300 tomter.

·  15 egna hus för permanentboende.

·  Toppstuga.

·  Wärdshus.

·  Vandrarhem.

·  Rädsjöstugan.

·  Livsmedelsbutik.

·  Sport- och skidshop.

·  Husvagnscamping

·  Receptions- och kontorsbyggnad

·  Skidskola

·  12 liftar.

·  22 nedfarter

·  89 snökanoner.

·  Snowpark

·  80 km längdspår

·  Längdcenter

·  Skotersafari

·  Hundspannsturer

·  Häst och slädturer

·  Receptions- och kontorbyggnad.

·  Minigolf

·  Freesbeegolf

·  Badplats

·  CykeluthyrningOm Grönklittsgruppen

Grönklittsgruppen är ett av Sveriges snabbast växande turismföretag och har anläggningar inom tre huvudsakliga verksamhetsområden: skidåkning, camping och temaparker. Tillsammans kan de erbjuda ett brett utbud av upplevelser, aktiviteter och boenden för alla typer av besökare, året runt. Företaget består av Orsa Grönklitt, Orsa Rovdjurspark, Tänndalen och Mora Parken. Svenska Campingpärlor är det gemensamma campingkonceptet som inkluderar Gränna Camping, Duse Udde Camping, Sunne Camping och Sommarland, Siljansbadets Camping, Rättviks Camping, Ansia Resort, Mora Camping som en del av Mora Parken, Orsa Camping samt campingen i Orsa Grönklitt.